Rólam/About me

Kalandok-Gasztronómia-Érzések-Gondolatok-Inspirációk
Gastronomy Adventures Feelings Thoughts Inspirations

Gyermekkorom java itt történt, nyaranta Óbudáról elutaztunk a másik világba családommal, mely Pálköve volt a Balaton-felvidéken. Itt mindig elfelejtettem írni olvasni és csak a természet uralmába hagytam magam ringatni.

My happy childhood took place here, and we travelled from Óbuda to the other „World” in the summer, with my family, where the weekend house was, Pálköve. At the Balaton Uplands, I always forgot to write or read a little bit, and I only left myself into the reign of nature.

Nyaraltam-e és lábam lógattam hónapokig? Családom gondoskodott mindenféle impulzusról ami a gyereket érinthette pozitívan, ezeket azóta is őrzöm, legyen az a virágok ültetése, a gyógynövények hasznosítása, sütés-főzés, történetek a múltból vagy balatoni ismeretek.

Did I sleep and hang my feet for months? My family has taken care of all kinds of impulses that can have a positive impact on the child, and I have kept them ever since, whether we were planting flowers, utilizing herbs, baking, listening stories from the past or some additional knowledge gaining of the lake.

A nyüzsgés és utazás sosem hagyott nyugton, már kisiskolás korom óta érdekelnek a más életek, felfedezni valók. Félre értés ne essék, nem a pipálós turista fajához tartozom, aki megnézi a főbb nevezetességeket, csinál pár képet, majd tovább áll. Stoppolás, különféle emberek megismerése, kicsit portugálként élni, vagy Izlandon, saját határaim feszegetése, mert hiszen mindenre képes vagyok. Biciklitúrákba vágni, vagy zuhanyozni egy vízesésben, mert nem létezik lehetetlen. Komfortzónámból kimozdulni és ebben is szépséget keresni talán időpocsékolásnak tűnik, ám lelki gazdagságot ad, melyet örökre megtarthatok.

I have always been a „hustle and bustle” person and this feeling has never left me alone, I have been interested in other lives since my early school age, exploring the World. Do not misunderstand, I am not an easy tourist who looks at the main sights and that’s all, makes some pictures, and then goes on. Hitchhiking, getting to know different people, living in Portugal a bit, or in Iceland, stretching my own borders, because I can do everything. Crawl into bicycle tours or take a shower at a waterfall, because there is no impossible to do. It may seem a waste of time to leave my comfort zone and look for beauty here, but it gives spiritual wealth that I can keep forever.

Gimi, egyetem, utazások, munka, szerelem és a többi kliséből formált világom, melyből gondolatokat merítek a balatoni térség élményeihez, összekomponálva azokat.
Ezen a tájon nehéz olyan dolgot mondani, amiből ne inspirálódhatnék ezáltal ihletet kapva az írásra. Folyton nyitott szemmel járni a világban, figyelve az apróságokra és azt felemelni.
Érzéseimet leírva sokkal kifejezőbbnek gondolom, mint szóban elmondva, ráadásul akit érdekel a történetem, jobban figyel olvasva a szavak mélységére és jelentőségére.

High school, university, travels, work, love etc. , are the main creatures from which I draw thoughts to the experiences of the Balaton region, composing them.
In this area, it is difficult to say something that I would not be inspired to get inspiration for writing. Keep an eye on the world, watching the little things and lifting it up.
By writing my feelings, I think it is more expressive than in word, and whoever is interested in my story, is more attentive to the depth and importance of the meaning of the words.

Talán azt mondhatom, sok kirándulásban-utazásban volt részem, rengeteg élményt hordozok, de úgy érzem még mindig csak töredékét osztottam meg környezetemmel akár szóban, akár írásban. Szeretek az apró momentumoknak nagy jelentőséget nyilvánítani, átvitt, más világba repülni a földtől elrugaszkodva, de mégis szarkasztikusan a valóságról írni és annak gyönyörűségeiről. Ezeket a gondolatokat nem tartom feltétlen szükségesnek, hogy a hétköznapokban megosszam társaimmal, hiszen ahogy tanultuk is, a beszélgetések nagy részét saját magunkkal folytatjuk le, de ez még nem a bolondság jelei, mielőtt bárki magára ismerne. Tehát így vagyok én is ezzel a belső monológgal, amik nap mint nap megfordulnak agyam bugyraiban, mégis kerekebbnek érzem, amint leírom és kiadhatom magamból. Valószínűleg ez is a pszichológia egy részét képezi. A történetek során szeretek nyers természetről írni és szembeállítani a meztelen valósággal azokat. Ezek akár az emberiség vagy a mai rendszer iróniája is lehet, egy Káli-medencei naplementével párhuzamba hozva.

Maybe I can say that I had a lot of trips, I have a lot of experience, but I still share only a fraction with my environment/friends/family, either verbally or in writing. I like to give great importance to the tiny moments, to carry it over, to fly to another world from the ground, but still sarcastically to write about the reality and its delights. I do not think these thoughts are absolutely necessary to share with my peers in everyday life, because as we have learned, most of the conversations are conducted with ourselves, but this is not a sign of foolishness before anyone would judge me. So I am with this inner monologue that turns around every day in my brain panties, but I feel more rounded as I write and publish. This is probably part of psychology. During the stories, I love to write about raw nature and contrast it with the naked reality. These can be the irony of mankind or today’s system, bringing it into a metaphor with a sunset in the Kali Basin.

A Káli Éden a Balaton-felvidék szeretetéről, mindennapjairól téli-tavaszi-nyári-őszi életről, élményekről és persze a hűn szeretett natúráról szól. Néha olyan szemléletből, ami az egyszerű strandolónak újdonság lehet, míg a túrázónak éden. Legfőbb kincse és központja számomra a Káli-medence, ahol szinte más világba csöppen a látogató és felhagy néhány percre a hétköznapi mókuskerékkel.

Káli Eden is about the love of the Balaton Uplands, about the everyday life of winter-spring-summer-autumn, about the experiences and of course the beloved nature. Sometimes, from the point of view of a simple beach people, it can be a novelty while for the hiker it is Eden. The main treasure and centre of this region for me is the Kali Basin, where the visitor comes and get into almost another world and then abandons the everyday rat race.

Szerencsére egyre többen vagyunk, akik egyet értünk a Balaton egész éves létében, mind turisztikai, mind élhetőség és lehetőségek szempontjából. A Káli Éden otthont ad a régió sokszínűségének fenntartásához, vágyat kelt a balatoni desztinációk meglátogatására az emberekben, előnybe részesíti az őszi-téli-tavaszi szezonokat. A hitetlenkedőket féltékennyé teszi, a hívőket gazdagabbá és boldoggá. A blog jelentéseket ad néhány aktuális eseményről, túrákról, ízekről, élményekről és persze képzettársításokról.
Az oldalon helyet kapott a “más vidéken” fül is, hiszen az utazás fő motívumként jelenik meg a blogon. Ezáltal külföldi élményekről is beszámolok, amik életem részét képezték és képezik a mai napig.

Fortunately, there are more and more people who agree on the existence of Full year Balaton, both in terms of tourism and livelihoods and opportunities. The Káli Eden is home to the region’s diversity, desires to visit Lake Balaton destinations, and favours autumn-winter-spring seasons. Of this theory, unbelievers can be jealous, the believers can be richer and happier. The blog provides reports on some current events, tours, tastes-food, experiences and of course, associations.
The site has also a menu, called “in other regions” , as travel is the main motif on the blog. I also report on foreign experiences that have been part of my life like nowadays too.

Köszönet illeti Orbán Péter balatoni fotográfust, akinek képei teszik látványossá az irományom, ám saját művek is előfordulnak a sorok között. Köszönet illeti a táj felfedezésekben Petit, hiszen olyan helyek és élmények tárulnak elém a társaságában, amik rabul ejtenek folyton és folyton, valamint a közösen átélt momentumok megvitatásában is párra leltem benne egyszerre. Ezek mind-mind különlegessé teszik közös létünk itt a Balaton-felvidéken.

I would like to thank Péter Orbán, a photographer from Balaton, whose pictures make my work spectacular, but my own works also appear among the lines. Thanks to Peti for discovering the landscape, there are places and experiences in his company that are captivating constantly and I have been paired in the discussion of the moments that I have experienced together. These all make our shared existence unique in the Balaton Uplands.

Egyre többen fordulnak hozzám, hogy mondjak egy jó helyet, hova menjenek, merre utazzanak a Balatonnál. Így megpróbálom a lehető legkreatívabb választ megadni, bárki is kérdezze.
Nincs ötleted, milyen úton vágj neki egy Balaton-felvidéki kirándulásnak/felfedezésnek?
Komplex túra és gasztronómiai utak kigondolásában is szívesen segítek.
Legyen az egyéni utazó aki imádja a maga útját járni, páros/baráti társaságok, akik vágynak valami közös élményre, családok- ahol a gyerekek 3 felé futnak és hamar kifáradhatnak, mégis valami értékeset mutatnál gyermekednek, hogy megszerettesd vele a természetet.

Nowadays more and more people are asking me about bits of advice for a good place to go, where to go to Lake Balaton, what to do, what to eat, what should I try… So I try to give them/you the most responsive answer. So if you need help for it, I am ready to answer. 😉
Do you have any idea how to go for a Balaton Uplands excursion/discovery?

I am also happy to help you with complex hiking and gastronomy plan for it.

Be the individual traveller who loves to walk his way, even with friends who want to share a common experience with families where the kids are running to 3 ways and get tired soon, but you will find something valuable for your children to love nature and catch their attention for a something nice.

Write here on my blog – Click here!

 

U.I. Büszke vagyok az olvasóimra, hogy visszaigazolásaikkal értő fülekre lelhetek bennük.

Jó olvasást!

P.S. I am proud of my readers that I can find in their ears with acknowledgements.
Have a good reading!

Káli Éden blog
Kovács Fanni

U.I. Kövesd Instagram oldalam is, ahol még több aktualitással találkozhatsz.

Follow me on Instagram

Photography: Orbán Péter